Adverteerders en huurders

De volgende adverteerders maken het mogelijk om ons clubblad Clubpost uit te brengen minimaal 9 en max 10x per jaar.

Woningstichting De Kombinatie       www.dekombinatie.nl
Slagerij van Maanen                                        janvanmaanen@12move.nl
Stevens Hairstyling                                        www.stevens-hairstyling.nl
Slotstad RTV                                                   www.slotstad.nl
Buurtlink.nl                                                     www.buurtlink.nl

Primera Henk Landaal                                  www.primera.nl
Vishandel Koelewijn

Stadspers.nl www.stadspers.nl rinateubennaber@planet.nl

We hebben de volgende huurder op de maandagavond
Sjoelclub SONI van 20.00uur-22.00 uur

Op de woensdagavonden hebben we 2 x in de maand een bamboefluitggezelschap.
Bamboefluiten
Indien U geïnteresseerd bent dat bent U welkom .
Voor info: Rina Teuben is contactpersoon hiervan

Op de donderdagavond hebben we Taiji les door:
School voor Taichi. www.schoonvoortaiji.nl
van 19.30-21.15 uur

Helaas mogen we onze zaal niet verhuren voor feestjes, partijtjes of verjaardagsfeestjes. Voor vergaderingen van bedrijven,verenigingen of stichtingen of cursussen houden we ons WEL aanbevolen!!!!!

Mocht U nog boodschappen nodig hebben of een leuke hobby zoeken?
Deze mensen houden zich van harte aanbevolen!!