Cursussen

In het kader van het toenemen van het aantal regeltjes en wetjes omtrent het beheren en onderhouden van een speeltuinvereniging, hebben een groot aantal medewerk(st)ers van onze club één of meerdere cursussen gevolgd. 

Hieronder een aantal van de cursussen die onze mensen hebben doorlopen:
* omgaan met agressie en moeilijk gedrag
* kinder E.H.B.O.
* E.H.B.O.
* I.V.A.
* Sociale Hygiene
* Inspecteur veiligheid speeltuintoestellen
* V.O.G. Verklaring Omtrent Gedrag

De inhoud van E.H.B.O.(eerste hulp bij ongelukken)en
B.H.V.(bedrijfs hulp verlening) zal iedereen wel weten.
Op de volgende pagina’s zal worden beschreven wat er precies wordt bedoeld met de cursussen Soc. Hygiene en I.V.A.(instructie verantwoord alcoholgebruik).

In de fotogallerij staan de medewerkers die een aantal van deze opleidingen gevolgd hebben met als doel het reilen en zeilen in en om de speeltuin beter te kunnen begeleiden.