Info

Gebouw:
S.B.V.Kindervreugd
Javalaan 32a (tussen de huisnummers 32 en 34 in de steeg)3705 XD Zeist

Telefoon nr.: 030-6954580

Postadres

bankrek. NL55rabo0107153025
Contributie: € 13,50 Per kalenderjaar ( vanaf oktober betaald U maar € 6.75 voor het resterende jaar)
Donateurschap: € 7,00 Euro per Jaarhttp://www.kindervreugdzeist.nl

Openingstijden

De Speeltuin is doordeweeks geopend van 10:00 tot 17:00. (Bij mooi weer is de tuin ook ’s avonds open maar dan zonder toezicht!
In het weekend ( bij mooi weer) is deze (zonder toezicht) geopend van 12.00-18.00 uur.(of het moet heel mooi weer zijn later)Voor Informatie over de tijden van de wekelijkse
activiteiten kunt u in het menu “activiteiten” kiezen.Voor een actueel overzicht van de komende activiteiten kun je
terecht in de Kalender.

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit:

Voorzitter & Redactie:
Ingrid Enserink
voorzitter@kindervreugdzeist.nl

Penningmeester:
Ronald van Drie
penningmeester@kindervreugdzeist.nl

Secretaris:
Patricia Knoppers

secretaris@kindervreugdzeist.nl

vertrouwenspersoon namens Kindervreugd:
Gerrit Brouwer
mailadres:greetengerritbrouwer@live.nl

bestuurslid veiligheid en onderhoud:
hiervoor zoeken we nog een nieuw bestuurslid

Tevens hebben we binnen de vereniging één van onze bestuursleden bereid gevonden om de functie van vertrouwenspersoon op zich te nemen. Gerrit Brouwer gaat deze rol op zich nemen. Is er dus iets waarvan U vindt dat het niet door de beugel kan of zelfs een risico is: Bellen met dhr. Gerrit Brouwer.

Wat kun je allemaal vinden op deze Site?

Op dit moment kan je informatie vinden over de
activiteiten die Speeltuin en Belangen Vereniging
Kindervreugd Zeist zoal heeft..

U kunt de foto’s bekijken in de Foto Gallerij.

Staat wat je zoekt niet op de site of kun je het niet
vinden, stuur dan een e-mail met je vragen naar een van
bovenstaande adressen