Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING S.B.V. Kindervreugd

S.B.V. Kindervreugd verwerkt persoonsgegevens. Hierover wil SBV Kindervreugd u graag
duidelijk en transparant informeren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van ons
privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via voorzitter@kindervreugdzeist.nl.

Gegevensverwerking

S.B.V. Kindervreugd verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar vrijwilligersadministratie, aanmelding
activiteiten, en om te informeren over acties en projecten. S.B.V. Kindervreugd verstrekt persoonsgegevens niet
aan derden.

S.B.V. Kindervreugd draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar
systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens
alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden
alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

S.B.V. Kindervreugd kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
S.B.V. Kindervreugd en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de
website aan S.B.V. Kindervreugd hebt verstrekt. S.B.V. Kindervreugd verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens
van:
– Leden en vrijwilligers die bij de S.B.V. Kindervreugd zijn aangesloten
– Personen die interesse hebben getoond in en lidmaatschap bij S.B.V. Kindervreugd Personen die aan
een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben
gehad

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals allergieën of een strafrechtelijk verleden alleen wanneer dat
noodzakelijk is voor onze dienstverlening, en enkel met uw toestemming.

Waarom gebruikt S.B.V. Kindervreugd mijn gegevens?

S.B.V. Kindervreugd verwerkt uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en
telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Daarnaast kan S.B.V. Kindervreugd uw gegevens gebruiken voor promotie- of marketingdoeleinden,
Bij voorbeeld door u middels een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit.
Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt ter ondersteuning van administratieve processen rondom zaken als
contributie en statistische analyses.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

S.B.V. Kindervreugd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in
beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist
te kunnen blijven genereren. En om eventueel contact op te kunnen nemen met oudleden wanneer er een reünie
plaatsvindt.

Deelt S.B.V. Kindervreugd mijn gegevens met anderen?

S.B.V. Kindervreugd verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar voorzitter@kindervreugdzeist.nl of u kunt telefonisch contact
opnemen via <0634948721>.

U kunt zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief van S.B.V. Kindervreugd. In elke e-mail vindt u een
afmeldlink.

Maakt S.B.V. Kindervreugd gebruik van cookies?

S.B.V. Kindervreugd maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein
bestand met gegevens die worden opgeslagen op de harde schrijf of in het geheugen van uw computer. Deze
functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor:
– Het onthouden van informatie die u invult, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen
– Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende, bijvoorbeeld wanneer er een vragenlijst wordt ingevuld
– Het uitlezen van uw browserinstellingen om de website optimaal op uw beeldscherm te kunnen
weergeven

Ook maakt S.B.V. Kindervreugd gebruik van analytische cookies, die het makkelijker maken om de website te
analyseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor:
– Het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina’s

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren wanneer u niet wilt dat
gegevens over uw websitebezoek verwerkt.

Wijzigingen privacy beleid

S.B.V. Kindervreugd houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig
deze privacy verklaring.